Asbesthandhaving volledig digitaal
Asbestdossiers worden niet afgesloten
Uitstekend voorbereid op asbest
Handhaving met de handige asbestapp
Voert de beheerde de asbestwerkzaamheden correct uit?

Greep op asbest

De gevolgen van asbestgebruik in de bouwwereld (sinds 1993 verboden) zijn nog steeds enorm. Per jaar sterven tussen de 900 en 1300 mensen aan de gevolgen van asbestbesmetting. Jaarlijks worden in Nederland meer dan 40.000 asbestmeldingen gedaan bij gemeenten. Na zo’n melding treedt een scala aan regels en veiligheidseisen in werking.

Toch gaat er nog veel mis bij asbestsanering. Dat varieert van verkeerd uitgevoerde controles en onveilige saneringen tot niet goed gearchiveerde dossiers (60-80%). De overheid (Arbeidsinspectie) wil in de jaren 2012-2015 dan ook flinke verbeteringen zien in de kwaliteit en veiligheid.

Enforcement BV is een onafhankelijk asbestadviesbureau dat zich ten doel stelt bij te dragen aan kwaliteitsverbetering in de asbestbranche.

  Enforcement BV ontwikkelde twee verschillende tools voor kwaliteitsverbetering bij asbest:
 • een asbestapp, gebaseerd op de verplichte checklist SCA530 G en SCA530 O;
 • een website voor digitale archivering van alle asbestprojecten, voor gemeenten of bedrijven.

  Ook kunt u een beroep doen op onze 25 jaar ervaring in:
 • projectmanagement bij asbestprojecten;
 • controles en werkbezoeken;
 • advisering bij alle mogelijke asbestproblemen.

Informatie over Enforcement

Wat kan Enforcement BV voor u betekenen? Klik op het onderdeel specifiek voor gemeenten of bedrijven. Of nodig ons uit voor een vrijblijvende presentatie.

Direct naar gemeenten Direct naar bedrijven

 

24 uursservice 0187 74 10 12Onafhankelijk, met oog voor kwaliteit en veiligheid

Enforcement BV biedt advies en ondersteuning in het handhaven van asbestprojecten. Dat doen we als onafhankelijke partij, met bewezen expertise. Gemeenten en bedrijven kunnen hierdoor effectief en efficiënt optreden, zonder administratieve ballast.

  Met Enforcement BV heeft u:
 • onafhankelijke toetsing en toezicht bij asbestprojecten;
 • een onafhankelijke website en app voor digitale archivering;
 • 20 jaar praktijkervaring in directievoering/projectmanagement;
 • 15 jaar praktijkervaring in asbestverwijdering;
 • 10 jaar praktijkervaring in asbestinventarisatie.

  Medewerkers van Enforcement BV:
 • hebben minimaal 5 jaar praktijkervaring met asbestprojecten;
 • beschikken over een DTA-certificaat;
 • beschikken over een ADK-diploma (SC 570);
 • beschikken over een veiligheidscertificaat VCA vol;
 • beschikken eventueel over een DIA-certificaat.Asbesthandhaving in gemeenten geborgd

Gemeenten staan voor flinke uitdagingen in de handhaving van asbestwerken. De rijksoverheid wil de komende jaren een kwaliteitsslag maken verscherpt toezicht en het asbestvolgsysteem. Is er in uw gemeente voldoende mankracht voor het toezicht? Hoe houdt u overzicht opalle administratie en archivering.? Enforcement BV heeft speciaal voor gemeenten 3 opties ontwikkeld waarmee u de kwaliteit van uw asbesthandhaving waarborgt:

 • de asbestapp SC530 G;
 • een website voor digitale archivering;
 • handhaving en advisering door Enforcement.

Verscherpt toezicht

De rijksoverheid stimuleert het gebruik van uniforme controlelijsten en gegevensuitwisseling tussen ketenpartners. Daarnaast wordt de aanpak van asbest in de jaren 2012-2015 onder verscherpt toezicht gesteld.

Wist u dat...

 • in meer dan 50% van de gevallen nog steeds administratieve fouten worden ontdekt door CKI, gemeenten en ISZW?
 • fouten eenvoudig zijn te voorkomen door werk te laten toetsen of toezicht uit te voeren?
 • de overheid al langer het toezicht aanscherpt en uniformeert?
 • de Ascert-schema's zijn aangescherpt en de sancties uitgewerkt?
 • de asbestapp van Enforcement BV uw risico's signaleert en daarmee voorkomt dat u sancties krijgt opgelegd?
 • u bij Enforcement BV eenvoudig uw asbestdocumenten digitaal kunt opslaan en beheren?

 

Asbestprojecten gemeentenMaatoplossingen voor bedrijven

Als bedrijf bent u zelf verantwoordelijk voor uw asbestprojecten. Dat betekent een flinke financiële en administratieve last. Gemeenten zullen de komende jaren intensiever gaan handhaven door de verscherpte regels van de rijksoverheid. Bent u goed voorbereid op controlebezoeken en op het documenteren van al uw asbestprojecten? Hoe bent u verzekerd van de kwaliteit van uw asbestverwijderingsbedrijf?

Enforcement BV heeft speciaal voor bedrijven 3 opties ontwikkeld waarmee u greep houdt op uw asbestprojecten, zowel op de nieuwe als op de afgesloten werken:

 • projectmanagement en advies door Enforcement;
 • een website voor digitale archivering;
 • audit door Enforcement BV met de asbestapp SC530 O.

 

Asbestprojecten bedrijven

Waarom een asbest-app?

Laat uw toezichthouders de sloopmeldingen met asbest voortaan digitaal controleren. Dit kan gemakkelijk op locatie met de iPad-applicatie die Enforcement bv hiervoor ontwikkelde. Digitale asbesthandhaving heeft de toekomst. Het zorgt voor tijdsbesparing en een overzichtelijke, automatische archivering. Ook past het uitstekend bij het nieuwe asbestvolgsysteem van de rijksoverheid.

Digitale asbesthandhaving kan eenvoudig via de iPad-applicatie SC530 G van Enforcement bv. Deze applicatie is ontworpen aan de hand van de checklist SCA530. U kunt hiermee de controle op een asbestwerk ter plekke digitaal invoeren. Opslag en verzending van deze gegevens is volledig geïntegreerd in de app. U kunt de digitale handhaving ook uitbesteden aan Enforcement.

  Voordelen digitale handhaving:
 1. uniforme lijsten, gebaseerd op landelijke controlelijsten
 2. snel en efficiënt controleren bespaart controletijd
 3. overzichtelijke rapportages door minder administratie
 4. informatieuitwisseling met andere ketenpartners direct geregeldWat kunt u met de app SC530 G?

 1. Direct op locatie een goed verslag opstellen van de controlebevindingen, inclusief foto's en handtekening/verklaring DTA'er.
 2. Alle informatie van asbestverwijderaars controleren.
 3. Alle gegevens van inventarisatiebureaus aanvullen.
 4. Automatisch een PDF-eindrapport genereren, wat direct per e-mail naar ketenpartners verstuurd kan worden.
 5. Het PDF-eindrapport gemakkelijk archiveren op www.gemeenteasbest.nl.

Ga direct naar de asbestapp of nodig ons vrijblijvend uit voor een presentatie.

 • de asbestapp SC530 G
 • een website voor digitale archivering
 • handhaving en advisering door Enforcement

Asbest app

 

Adequate handhaving en onafhankelijk advies

De asbestapp maakt de digitale handhaving van asbestprojecten eenvoudig en overzichtelijk. Maar u kunt als gemeente de digitale handhaving ook uitbesteden aan Enforcement bv. Op die manier kunnen meer werkbezoeken afgelegd worden. Ook garanderen wij een directe melding en afhandeling bij geconstateerde afwijkingen.

  Wanneer kan de inzet van Enforcement van belang zijn voor uw gemeente?
 • bij onderbezetting van de afdeling handhaving
 • bij afwezigheid en/of ziekte van een inspecteur
 • bij advisering inzake asbestwerken

Zo kan Enforcement u adviseren en ondersteunen bij:
het beoordelen van inventariesatierapporten, het beoordelen van een asbestwerkplan, controles en begeleiding bij asbestcalamiteiten, het archiveren van de asbestdocumenten en het gebruik van het asbestvolgsysteem.

Boek direct een controlebezoek of nodig ons uit voor een vrijblijvende presentatie!

 

Boek een controlebezoek

Overzicht door digitale archivering

Hoe houdt u overzicht op alle asbestprojecten binnen uw gemeente? Zijn alle benodigde documenten aanwezig en op binnen de termijn opgeslagen? Onze beveiligde website www.gemeenteasbest.nl biedt het antwoord op deze vragen. Laat alle documenten door Enforcement digitaal archiveren. Zo heeft u altijd en overal toegang tot de gegevens over uw asbestprojecten. Bovendien zijn 4 weken na het opleveren van een project alle documenten aanwezig in dit digitale archief.

 

Bezoek gemeenteasbest.nlHoe werkt de digitale archivering?

Bekijk de demo of nodig ons vrijblijvend uit voor een presentatie!

screenshot1 screenshot2 screenshot3

  Enforcement bv kan uw gemeente ondersteunen en ontlasten bij asbestarchivering:
 • In opdracht van uw gemeente maken wij een projectdossier aan in
  de beveiligde omgeving van www.gemeenteasbest.nl.
 • Het project wordt met een postcode, huisnummer en straatnaam toegeëigend.
 • Er wordt een structuur met documentenmappen aangemaakt,
  zoals: vergunningen, werkplannen, enz.
 • Onze medewerkers vragen in opdracht van uw organisatie
  bij alle betrokken instanties de documenten op.
 • De documenten komen als een PDF-bestand in de daarvoor aangemaakte map.
 • 4 weken na oplevering van het project zullen alle documenten aanwezig zijn in het archief.
 • Uw gemeente kan via de website www.gemeenteasbest.nl altijd het
  dossier bekijken via een gebruikersnaam en een wachtwoord.
 • Tevens gebruiken wij bij het archiveren een speciaal e-mailadres,
  aangemaakt voor de correspondentie naar alle betrokken instanties.
  Bijvoorbeeld: papendrecht@gemeenteasbest.nl.
 • Enforcement bv zal dit e-mailadres gebruiken naar de instanties
  voor het opvragen van de benodigde documenten.
 • Gedurende 5 jaar na afsluiting van een asbestproject zullen de projectdocumenten
  gearchiveerd blijven.

Uw asbestprojecten onder controle

Er is asbest geconstateerd in een van de panden waar u verantwoordelijk voor bent. Hoe pakt u dit probleem aan? De beste start is een juiste inventarisatie van de asbestbron. Daarna volgt het opstellen van de vergunningaanvraag, het bestek, de begroting en de aanbesteding. Hier is specialistische kennis en ervaring voor nodig. Enforcement BV biedt u als ervaren en onafhankelijke partner zekerheid en efficiëntie bij de aanpak van alle soorten asbestproblemen. Wij zijn een onafhankelijk bedrijf en de schakel die u nodig heeft tussen gemeente, asbestverwijderaar, eventuele bewoners en andere partijen.

Adequaat projectmanagement en onafhankelijk advies

Bent u op zoek naar onafhankelijke advisering en projectmanagement bij uw asbestwerken? Enforcement BV biedt u een gedegen, effectieve en efficiënte ondersteuning bij het oplossen van uw asbestproblemen. Enforcement BV gebruikt daarbij de nieuwste inzichten.

  Schakel Enforcement BV in voor onder meer:
 • beoordeling van de inventarisaties, offertes en bestek tot en met de oplevering;
 • advies en ondersteuning bij de aanbesteding, begrotingen en vergunningsaanvragen;
 • dagelijks toezicht op het asbestproject, controle van de benodigde papieren (logboek, vergunningen, legitimaties en certificaten);
 • een externe audit op het asbestwerk;
 • financiële bewaking en afrekening;
 • het voorzitten van bouwvergaderingen;
 • tussentijdse rapportages (met foto’s) en eindverslag, volledig gedigitaliseerd.Adequaat projectmanagement en onafhankelijk advies

Er is asbest geconstateerd in een van de panden waarvoor u verantwoordelijk bent. Hoe pakt u dit probleem vervolgens aan? Het begint met een juiste inventarisatie van de asbesthaard. Maar ook voor het opstellen van de vergunningaanvraag, het bestek, de begroting en voor de aanbesteding is kennis en ervaring nodig. Enforcement biedt u als ervaren en onafhankelijke partner zekerheid en efficiëntie bij de aanpak van alle soorten asbestproblemen.

Wij zijn een onafhankelijk bedrijf en de schakel die u nodig heeft tussen gemeente, saneerder, eventuele bewoners en andere partijen.

Aanvraag advies

Vraag direct om advies van Enforcement of nodig ons uit voor een vrijblijvende presentatie.

Wanneer Enforcement inschakelen?

  Schakel Enforcement in voor onder meer:
 • beoordeling van de inventarisaties, offertes en bestek tot en met de oplevering
 • advies en ondersteuning bij de aanbestedinging, begrotingen, vergunningsaanvragen
 • dagelijks toezicht op het asbestproject, controle van de benodigde
  papieren (logboek, vergunningen, legitimaties en certificaten)
 • een externe audit op het asbestwerk
 • financiële bewaking en afrekening
 • het voorzitten van bouwvergaderingen
 • tussentijdse rapportages (met foto’s) en eindverslag, alles digitaal.

  De voordelen op een rij
 • projectmanagement en advies door Enforcement
 • een website voor digitale archivering
 • audit door Enforcement met de asbestapp SC530 OEnforcement: onafhankelijk, met oog voor kwaliteit en veiligheid

Enforcement biedt advies en ondersteuning bij asbestprojecten. Dat doen we als onafhankelijke partij, met bewezen expertise. Bedrijven kunnen hun asbestprojecten hierdoor onder controle houden, zowel financieel als administratief. Tevens voldoen zij hiermee aan de eisen van rijksoverheid en gemeente.

  Met Enforcement heeft u:
 • 20 jaar praktijkervaring in directievoering/projectmanagement
 • 15 jaar praktijkervaring in asbestverwijdering
 • 10 jaar praktijkervaring in asbestinventarisatie
 • medewerkers in het bezit van de juiste certificaten (DTA,
  Asbestdeskundige, DIA en Veiligheidscertificaat VCA Vol)

  Medewerkers van Enforcement bv:
 • hebben minimaal 5 jaar praktijkervaring met asbestprojecten
 • beschikken over een DTA-certificaat
 • beschikken over een ADK-diploma (SC 570)
 • beschikken over een veiligheidscertificaat VCA vol
 • beschikken eventueel over een DIA-certificaat

Overzicht door digitale archivering

Wat is de stand van zaken van uw (lopende en afgesloten) asbestprojecten binnen uw bedrijf/organisatie ? Zijn de benodigde vergunningen binnen en in welke fase bevindt zich uw asbestverwijderingsbedrijf? Onze beveiligde website www.asbestarchivering.nl is speciaal ontworpen voor bedrijven die “in control” willen zijn bij hun asbestprojecten. Laat alle asbestdocumenten door Enforcement BV digitaal archiveren. Het inventarisatierapport, de sloopmelding of -vergunning, werkplannen, eindbeoordelingen, begeleidebiljetten en stortbonnen. Alles overzichtelijk gedocumenteerd. Zo heeft u altijd en overal toegang tot de gegevens van uw asbestprojecten. Bovendien staat 2 weken na het opleveren van een project de eindbeoordeling in het digitale archief.

 

Asbestarchivering.nlHoe werkt de digitale archivering?

Bekijk de demo of nodig ons vrijblijvend uit voor een presentatie!

screenshot1 screenshot2 screenshot3 screenshot4

  Enforcement BV ontzorgt uw bedrijf/organisatie en biedt u ondersteuning bij asbestarchivering:
 • In opdracht van uw bedrijf/organisatie maken wij een projectdossier aan in de beveiligde omgeving van www.asbestarchivering.nl;
 • Het project krijgt een identificatie met naw-gegevens;
 • Er wordt een structuur met documentenmappen aangemaakt, zoals: vergunningen, werkplannen, enz.;
 • Wij kunnen in uw opdracht de projectdossiers compleet maken en ontbrekende documenten opvragen;
 • De documenten worden als PDF-document gearchiveerd in de daarvoor aangemaakte map;
 • Als uw project afgerond is, staat na 2 weken de eindbeoordeling in het archief en na uiterlijk 2 maanden worden de begeleidebiljetten/stortbonnen toegevoegd;
 • Uw bedrijf/organisatie heeft via de website www.asbestarchivering.nl altijd toegang tot het dossier via een gebruikersnaam en een wachtwoord;
 • Tevens gebruiken wij bij het archiveren een speciaal e-mailadres dat wordt aangemaakt voor de correspondentie naar alle betrokken instanties (voorbeeld: woningbouw@asbestarchivering.nl.);
 • Enforcement BV gebruikt dit e-mailadres als correspondentie-adres voor het opvragen van benodigde documenten bij verschillende instanties;
 • Gedurende 5 jaar na afsluiting van een asbestproject blijven de projectdocumenten gearchiveerd

Een externe audit:
kwaliteit binnen het budget

Verloopt de asbestverwijdering in uw pand(en) veilig, volgens de regels en binnen uw begroting? Voor het verwijderen van asbest gelden strenge regels. Ondanks een kwaliteitssysteem en DTA'er komt u vaak toch nog voor verrassingen te staan. Wij kunnen dit voorkomen met de asbestapp SC 530 O. Met deze applicatie is het mogelijk om snel en doeltreffend na te gaan of u aan de verplichtingen voldoet. Bovendien zijn de uitkomsten eenvoudig te beheren.

Enforcement BV controleert asbestprojecten van iedere omvang en met iedere asbesttoepassing. Boek nu een eenmalige audit bij Enforcement BV op een van uw asbestwerken. U ontvangt na afloop van de audit een digitaal verslag aan de hand van de verplichte checklist SCA 530. Wij werken tijdens de audit met de speciaal door Enforcement BV ontwikkelde asbestapp SC530 O.

 

Boek direct een auditVoordelen van een audit met de asbestapp:

 • actuele checklist, afkomstig van toezichthoudende instanties;
 • hiermee voert de opdrachtgever de juiste controles uit;
 • hieruit komt naar voren of de asbestverwijderaar de werkzaamheden correct uitvoert;
 • afwijkingen worden voor u direct inzichtelijk zodat u maatregelen kunt nemen zoals een verplichte melding bij de betrokken instanties (gemeente, Arbeidsinspectie, milieupolitie, etc.).Asbest, waar gaat het mis?

  Asbest, waar gaat het mis? De top 10:
 1. een slechte of gedateerde inventarisatie;
 2. geen of een slecht werkplan;
 3. slopen voordat de asbest is verwijderd;
 4. asbestprojecten worden in de verkeerde risicoklasse uitgevoerd;
 5. tijdens de uitvoering ontdekte extra asbesttoepassingen worden
  niet gemeld en/of op de verkeerde wijze verwijderd;
 6. werkzaamheden worden onjuist of onzorgvuldig uitgevoerd, waardoor
  gevaar ontstaat voor medewerkers en de omgeving;
 7. onveilig transport;
 8. onveilige opslag;
 9. controles, einddocumenten en vrijgavebewijzen worden niet verwerkt/gearchiveerd;
 10. dossiers blijven liggen en worden niet afgesloten.

Boek een

Voor het aanvragen van een vult u onderstaand formulier volledig in, Enforcement neemt binnen 24 uur contact met u op voor een afspraak.

Visual CAPTCHA